Dobrodošli na MC FASHION trgovina in storitve, d. o. o.

Pogoji poslovanja določajo pravila in predpise za uporabo spletnega mesta MC FASHION trgovina in storitve, d. o. o.

MC FASHION trgovina in storitve, d. o. o., ima sedež v Sloveniji.

Z dostopanjem do te spletne strani prevzemate pogoje poslovanja v celoti. Če ne sprejmete vseh pogojev poslovanja, navedenih na tej strani, spletnega mesta MC FASHION trgovine in storitve, d. o. o., ne uporabljajte.

Naslednji izrazi veljajo za pogoje poslovanja, izjavo o zasebnosti in izjavo o omejitvi odgovornosti ter za katerekoli ali vse sporazume: »stranka«, »vi« in »vaša« se nanaša na vas, osebo, ki dostopa do te spletne strani in sprejema pogoje poslovanja podjetja. Izrazi »podjetje«, »naši«, »mi« in »nas« se nanašajo na našo družbo. Izrazi »stranka«, »stranke« ali »nas« se nanašajo tako na naročnika kot tudi nas ali na stranko ali nas same. Vsi izrazi se nanašajo na ponudbo, sprejemanje in upoštevanje plačil, ki so potrebni za izvedbo postopka naše pomoči naročniku na najustreznejši način, bodisi na uradnih sestankih z določenim trajanjem bodisi na kakršenkoli drug način, za izrecni namen izpolnjevanja potrebe strank glede zagotavljanja navedenih storitev/produktov v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Vsaka uporaba zgornjih izrazov ali drugih besed v ednini, množini, z veliko ali malo začetnico in/ali on/ona ali oni se šteje kot zamenljiva, in se zato nanaša na isto.

V primeru višje sile in odpovedi dogodkov, si pridružujejo pravico zadržati 15% vrednosti najema za administrativne stroške.

Piškotki

Spletno mesto uporablja piškotke. Z uporabo spletnega mesta MC FASHION trgovina in storitve, d. o. o., soglašate z uporabo piškotkov v skladu s politiko zasebnosti podjetja MC FASHION trgovina in storitve, d. o. o.

Večina današnjih interaktivnih spletnih mest uporablja piškotke, s katerimi lahko pridobimo podatke o uporabniku pri vsakem njegovem obisku. Na nekaterih mestih naše spletne strani se uporabljajo piškotki, ki nato omogočijo funkcionalnost tega mesta in enostavno uporabo za tiste, ki to stran obiščejo. Nekateri naši partnerji/oglaševalski partnerji lahko prav tako uporabljajo piškotke.

Licenca

Če ni drugače navedeno, so MC FASHION trgovina in storitve, d. o. o., in/ali lastniki pravic lastniki intelektualne lastnine za vse gradivo na MC FASHION trgovina in storitve, d. o. o. Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Lahko si ogledate in/ali natisnete strani na https://majascloset.com za lastno osebno uporabo, za katero veljajo omejitve, določene v teh pogojih..

Ne smete:

 1. Ponovno objavljati materiala s spletnega mesta https://majascloset.com.
 2. Prodajati, dati pod licenco ali v najem materiala s spletnega mesta https://majascloset.com.
 3. Reproducirati, podvojiti ali kopirati gradiva s spletnega mesta https://majascloset.com.

Prenašati vsebine z MC FASHION trgovina in storitve, d. o. o. (razen, če ni vsebina posebej namenjena za reprodukcijo).

Komentarji uporabnikov

 1. Ta sporazum začne veljati z današnjim dnem.
 2. Določeni deli te spletne strani ponujajo možnost, da uporabniki objavljajo in izmenjujejo mnenja, informacije, gradivo in podatke (»Komentarji«) na določenih področjih spletnega mesta. MC FASHION trgovina in storitve, d. o. o., ne pregleda, ureja, objavlja komentarjev, preden se pojavijo na spletnem mestu. Komentarji ne odražajo pogledov ali mnenj MC FASHION trgovina in storitve, d. o. o., njegovih zastopnikov ali podružnic. Pripombe odražajo pogled in mnenje osebe, ki tak pogled ali mnenje objavlja. Ob upoštevanju veljavnih zakonov MC FASHION trgovina in storitve, d. o. o., ni odgovoren ali pravno odgovoren za komentarje ali za kakršnekoli stroške, odgovornosti, škodo ali stroške, ki so ob tem nastali in so jih stranke utrpele zaradi kakršnekoli uporabe in/ali objavljanja in/ali videza komentarjev na tej spletni strani.
 3. MC FASHION trgovina in storitve, d. o. o., si zagotavlja pravico do spremembe in odstranitve vsakršnih pripomb, ki jih po absolutni presoji šteje za neprimerne, žaljive ali kako drugače kršijo te pogoje poslovanja.
 4. Zagotavljate in izjavljate, da:
  1. imate pravico, da objavljate komentarje na naši spletni strani in da imate vsa potrebna dovoljenja in soglasja za to;
  2. komentarji ne kršijo nobenih pravic, vezanih na intelektualno lastnino, vključno z vsemi avtorskimi pravicami, patenti ali blagovnimi znamkami ali drugo lastninsko pravico katerekoli tretje osebe;
  3. komentarji ne vsebujejo nobenega obrekljivega, klevetniškega, žaljivega, nespodobnega ali drugače nezakonitega gradiva ali materiala, ki pomeni vdor v zasebnost;
  4. se komentarji ne bodo uporabljali za pridobivanje ali spodbujanje poslovanja ali naročil ali ne bodo predstavljali komercialne dejavnosti ali nezakonite dejavnosti;
 5. s tem podjetju MC FASHION trgovina in storitve, d. o. o., dajete dovoljenje, ki ni izključno in je brez licenčnine za uporabo, da razmnožuje in ureja katerekoli komentarje v vseh oblikah, formatu ali mediju.

Hiperpovezava do naše vsebine

 1. Na našo spletno stran se lahko brez predhodnega pisnega soglasja povezujejo naslednje organizacije:
  1. . vladne agencije;
  2. iskalniki;
  3. mediji;
  4. distributerji spletnih imenikov; ko nas ti navedejo v spletnem imeniku, se lahko povežejo na naše spletno mesto na enak način, kot se s hiperpovezavo povezujejo s spletnimi stranmi drugih podjetij v spletnem imeniku;
  5. podjetja, akreditirana za raznovrstne dejavnosti, razen neprofitnih organizacij, spletnih dobrodelnih trgovin in skupin, ki zbirajo sredstva v dobrodelne namene, ki se ne smejo povezovati z našo spletno stranjo.
 1. Te organizacije se lahko povezujejo z našo domačo stranjo, z objavami ali drugimi informacijami na spletnem mestu, če povezava: (a) ni v ničemer zavajajoča; (b) ne napeljuje zavajajoče k sponzorstvu, oglaševanju povezanega partnerja in njegovih izdelkov ali storitev in (c) se ujema s kontekstom spletnega mesta povezanega partnerja.
 2. Po lastni presoji lahko upoštevamo druge zahteve za povezavo naslednjih organizacij: 1. znani potrošniški in/ali poslovni informacijski viri, kot so gospodarske zbornice, ameriško avtomobilsko združenje, AARP in zveza potrošnikov;
  1. spletna mesta dot.com;
  2. združenja ali druge skupine, ki zastopajo dobrodelne organizacije, vključno s spletnimi strani za dobrodelne namene;
  3. distributerji spletnih imenikov;
  4. spletni portali;
  5. računovodske, pravne in svetovalne družbe, katerih primarne stranke so podjetja;
  6. izobraževalne ustanove in trgovinska združenja.

Zahteve za povezavo s strani teh organizacij bomo odobrili, v kolikor bo ugotovljeno, da: (a) povezava ne bi bila neugodna za nas ali za naša akreditirana podjetja (na primer trgovinskim združenjem ali drugim organizacijam, ki predstavljajo vrsto poslovanja, ki je sama po sebi sumljiva, kot je npr. možnost za delo od doma, povezava ne bo dovoljena); (b) organizacija ni pri nas zabeležena kot neželena; (c) je naša korist zaradi vidnosti, povezane s hiperpovezavo, večja od koristi, če te vidnosti ni; in (d) če je povezava v kontekstu splošnih informacij o virih ali je drugače v skladu z uredniško vsebino v glasilu ali podobnem izdelku, ki podpira poslanstvo organizacije.

Te organizacije se lahko povezujejo z našo domačo stranjo, objavami ali drugimi informacijami na spletni strani, če povezava: (a) ni v ničemer zavajajoča; (b) ne napeljuje zavajajoče k sponzorstvu, oglaševanju povezanega partnerja in njegovih izdelkov ali storitev in (c) se ujema s kontekstom spletnega mesta povezanega partnerja.

Če ste med organizacijami, navedenimi v odstavku 2 zgoraj, in se želite povezati z našo spletno stranjo, nas morate obvestiti tako, da pošljete elektronsko pošto na naslov [email protected] Prosimo, da navedete svoje ime, ime organizacije, podatke, kamor vas lahko kontaktiramo (na primer telefonsko številko in/ali elektronski naslov), ter URL spletnega mesta, seznam vseh URL-jev, ki jih nameravate povezati z našo spletno stranjo, in seznam URL-jev na naši spletni strani, na katere bi se radi povezali. Za odgovor dopustite 2–3 tedne.

Hiperpovezavo lahko organizacije, ki jim je to odobreno, na naši spletni strani opravijo na naslednji način:

 1. z uporabo imena našega podjetja ali
 2. z uporabo enotnega lokalnega vira (spletni naslov), na katerega je povezan, ali
 3. z uporabo kakršnegakoli drugega opisa naše spletne strani ali gradiva, ki je povezano z nami in je smiselno v kontekstu in obliki vsebine na strani strankine povezave.

Pri povezovanju morate uporabiti logotip ali preostali umetniški videz MC FASHION trgovina in storitve, d. o. o., odsotnost tega pomeni kršitev licenčne pogodbe o blagovni znamki.

I-okvirji

Brez predhodne odobritve in izrecnega pisnega dovoljenja ne smete ustvarjati okvirjev okoli naših spletnih strani ali uporabljati drugih tehnik, ki na kakršenkoli način spreminjajo vizualno predstavitev ali videz naše spletne strani.

Pridržanje pravic

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in po lastni presoji zahtevamo odstranitev vseh povezav ali kakršnekoli posebne povezave do naše spletne strani. Strinjate se, da se vse povezave na našo spletno stran nemudoma odstranijo na takšno zahtevo. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadarkoli spremenimo te pogoje in pogoje povezovanja. Če se še naprej povezujete z našo spletno stranjo, se strinjate, da boste upoštevali navedene pogoje za uporabo povezovanja.

Odstranitev povezav z naše spletne strani

Če najdete kakršnokoli sporno povezavo na naši spletni strani ali strani, povezani na našo spletno stran, ki je sporna iz kateregakoli razloga, nas lahko kontaktirate. Upoštevali bomo zahteve za odstranitev povezav, vendar k temu nismo obvezani in nismo obvezani, da vam neposredno tudi odgovorimo.

Četudi si prizadevamo zagotoviti pravilnost informacij na tej spletni strani, ne zagotavljamo njihove popolnosti ali natančnosti; niti se ne zavezujemo, da bi bilo spletno mesto dostopno ali vsebina na spletnem mestu posodobljena.

Vsebinska odgovornost

Za vsebino, ki se pojavlja na vaši spletni strani, ne odgovarjamo. Strinjate se, da nas boste branili proti vsem odškodninskim zahtevkom, ki izhajajo iz vsebine, ki temelji na vaši spletni strani. Ni dovoljeno, da bi se na vaši spletni strani prikazovali kakršnakoli povezava ali povezave ali kontekst z vsebino ali gradivom, ki se lahko razlaga kot sporno, obsceno ali kazensko ali ki krši ali kako drugače ne upošteva ali zagovarja kršitve pravice katerekoli tretje osebe.

Omejitev odgovornosti

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vse navedbe, jamstva in pogoje v zvezi z našo spletno stranjo in uporabo te spletne strani (vključno z vsemi jamstvi, ki jih določa zakon glede zadovoljive kakovosti, primernosti za namen in/ali uporabo znotraj razumnega). V tej omejitvi odgovornosti ne:

 1. omejujemo ali izključujemo svoje ali vaše odgovornosti za smrt ali telesno poškodbo zaradi malomarnosti;
 2. omejujemo ali izključujemo svoje ali vaše odgovornosti za goljufijo ali goljufivo napačno predstavitev;
 3. omejujemo katerekoli od svojih ali vaših obveznosti na kakršenkoli način, ki ni dovoljen po veljavni zakonodaji;
 4. izključujemo katerekoli od svojih ali vaših obveznosti, ki jih ni mogoče izključiti po veljavnem pravu.

Omejitve in izključitve odgovornosti, določene v tem delu in drugod v tej omejitvi odgovornosti: (a) veljajo za prejšnji odstavek in (b) urejajo vse obveznosti, ki izhajajo iz omejitev odgovornosti ali v zvezi s predmetom te izjave o omejitvi odgovornosti, vključno z obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe, v škodo (vključno z malomarnostjo) in zaradi kršitve zakonske dolžnosti.

Če spletno mesto ter informacije in storitve na spletnem mestu niso na voljo, za morebitno izgubo ali škodo nismo odgovorni

Izdelava strani in kontaktne informacije

Stran, ki vsebuje ta pravilnik in pogoje, je bila ustvarjena na generatorju termsandconditionstemplate.com. Če imate vprašanja glede kateregakoli našega pogoja poslovanja, se obrnite na nas.